Strážna služby


    Spoločnosť EX3 s.r.o., je dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorej hlavný smer činnosti je zameraný na poskytovanie komplexných bezpečnostných služieb. Ponúkame služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Vďaka sústredenému úsiliu na kvalitu poskytovaných služieb a širokému spektru ponúkaných činnosti sa spoločnosť EX3 s.r.o. zaraďuje medzi žiadané spoločnosti v oblasti bezpečnostného servisu.
    V komplexnom bezpečnostnom servise sa špecializujeme najmä na profesionálnu ochranu osôb, jej činností, fyzickú a elektronickú ochranu objektov. V záujme klienta riešime pripomienky zo strany zákazníka, ručíme za zverený majetok klienta a za činnosti súvisiace s poskytovaním bezpečnostných služieb v danom objekte. Naša spoločnosť je poistená v Alianz - Slovenskej poisťovni za škody spôsobené pri výkone povolania do hodnoty 1 000 000 Sk.


    Ochranu objektu, zamestnancov a klientov zabezpečíme strážnou službou podľa Vašej požiadavky a potreby tak, aby objekt bol pod kontrolou nepretržite 24 hodín . Spoločnosť EX3 s.r.o. je schopná zabezpečovať služby podľa potreby objednávateľa nad rámec strážnej služby, pokiaľ nie sú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.

    Ochranu objektu vykonávame zamestnancami v rovnošatách SBS, vystrojených, vecnými bezpečnostnými prostriedkami napr. elektrickými paralyzátormi, vasr, putá, tomfa, atď. Možnosť výkonu služby so zbraňami podľa požiadaviek klienta.
    Rešpektujeme skutočné potreby a požiadavky klienta, ako aj zákonné normy Slovenskej republiky. Naši zamestnanci sú povinní dodržiavať tak príslušné právne normy, ako aj všeobecnú smernicu našej spoločnosti a ku každému stráženému objektu spracovanú záväznú špecifickú smernicu pre stráženie objektu, ktorá zvýrazňuje špecifiká jednotlivého objektu. Za nami vykonanú činnosť ručíme v plnom rozsahu. Bolo by pre nás potešením poskytnúť Vám nami ponúkané služby, zamerané na ochranu majetku.

 
EX3, s.r.o.,  Vajanskeho 24,  905 01 Senica,  ICO: 36256145
or Okresny sud Trnava, oddiel: Sro vlozka cislo 14338/T