Pult centrálnej ochrany
 
Pult centrálnej ochrany je založený na NAM Global architekture. Systém umožnuje sledovanie objektov cez telefónne pripojenie ako aj cez rádiovú sieť Global. Napojenie objektov je možné spolu so súčinnosťou noveho alebo už existujúceho elektronického zabezpečovacieho systému - EZS. V prípade že sa v EZS nenachádza telefónny volač alebo sa v objekte nenachádza telefónna linka je možné tento objekt pripojiť rádiovou stanicou, ktorá zabezpečí pripojenie na náš PCO. Výhody pripojenia cez rádiovú sieť prevyšujú kvalitu telefónneho pripojenia.
  • 24 hodinové stráženie objektov

  • možnosť pripojenia bytov, domov

  • krátkodobé pripojenia počas dovoleniek

 

 
 
EX3, s.r.o.,  Vajanskeho 24,  905 01 Senica,  ICO: 36256145
or Okresny sud Trnava, oddiel: Sro vlozka cislo 14338/T